Så kopplar du en kontakt till en domän

  1. Gå till fliken "Domäner"
  2. Klicka på den domän du vill ändra uppgifter för

  1. Klicka på "Kontakter"
  2. Klicka på "Koppla kontakt till denna domän"

  1. Fyll i kontakt-ID på den nya kontakten och ange vilken roll denne ska ha
  2. Klicka på "Koppla kontakt"